Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 26.4

C7. Cho mạch điện có sơ đồ như hình 26.4. Biết rằng khi công tắc đóng thì đèn sáng. Hỏi khi công tắc ngắt thì giữa hai điểm nào có hiệu điện thế (khác không) ?

A. Giữa hai điểm A và B;

B. Giữa hai điểm E và C;

C. Giữa hai điểm D và E;

D. Giữa hai điểm A và D

Hướng dẫn giải:

Chọn A. Giữa hai điểm A và B.