Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ở những vị trí nào con lắc có thế năng lớn nhất..

C7. Ở những vị trí nào con lắc có thế năng lớn nhất, có động năng lớn nhất?

Hướng dẫn giải:

Ở vị trí A và C, thế năng của con lắc là lớn nhất. Ở vị trí B động năng của con lắc là lớn nhất.