Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy tìm ví dụ để minh họa cho nhận xét.

C7. Hãy tìm ví dụ để minh họa cho nhận xét trên.

Trả lời.

Hành khách chuyển động so với nhà ga nhưng lại đứng yên so với toa tàu.