Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Xem hình 3.4, hãy cho

C7. Xem hình 3.4, hãy cho biết cách đặt mắt nào cho phép đọc đúng thể tích cần đo ?

Bài giải:

b) Đặt mắt nhìn ngang với mực chất lỏng ở giữa bình.