Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Có sự chuyển hóa từ dạng cơ năng này sang dạng cơ năng nào khi:

C6. Có sự chuyển hóa từ dạng cơ năng này sang dạng cơ năng nào khi:

Con lắc đi từ A xuống B.

Con lắc đi từ B lên C.

Hướng dẫn giải:

Con lắc đi từ A xuống B: Thế năng chuyển hóa thành động năng.

Con lắc đi từ B lên C: Động năng chuyển hóa thành thế năng.