Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ánh sáng chiếu đến đĩa CD là ánh sáng màu gì ? Ánh sáng từ đĩa CD đến mắt ta

C6. Ánh sáng chiếu đến đĩa CD là ánh sáng màu gì ? Ánh sáng từ đĩa CD đến mắt ta có những màu nào ? Tại sao có thể coi đây cũng là thí nghiệm phân tích ánh sáng trắng ?

Bài giải:

Ánh sáng chiếu đến đĩa CD là ánh sáng trắng. Tùy theo phương nhìn ta có thể thấy ánh sáng từ đĩa CD đến mắt ta có màu này hay màu kia.

Trước khi đến đĩa CD, chùm sáng là chùm sáng trắng. Sau khi phản xạ trên đĩa CD, ta thu được nhiều chùm sáng màu khác nhau truyền theo các phương khác nhau. Như vậy, thí nghiệm với đĩa CD cũng là thí nghiệm phân tích ánh sáng trắng.