Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy biểu diễn chùm tia tới

C6. Hãy biểu diễn chùm tia tới và chùm tia ló trong thí nghiệm này trên hình 44.3

Hướng dẫn: