Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài C5. Vậy dự đoán của chúng ta có đúng không?

Bài C5. Vậy dự đoán của chúng ta có đúng không?

Lời giải:

Dự đoán của chúng ta là đúng.