Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cá muốn sống được phải có không khí,..

C5. Cá muốn sống được phải có không khí, nhưng ta thấy cá vẫn sống được trong nước?

Hướng dẫn giải:

Ta thấy, cá vẫn sống được trong nước vì các phân tử không khí có thể xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước. Còn lí do các phân tử không khí có thể chui xuống nước mặc dù không khí nhẹ hơn nước thì sẽ được học ở bài sau về chuyển động phân tử.