Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

So với toa tàu thì hành khách chuyển động hay đứng yên ? Tại sao ?

C5. So với toa tàu thì hành khách chuyển động hay đứng yên ? Tại sao ?

Trả lời.

So với toa tàu thì hành khách đang đứng yên vì vị trí của hành khách so với toa tàu là không đổi