Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu:

C5. Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu:

Trọng lực có phương (1)................và có chiều (2).........

Bài giải:

(1) - thẳng đứng;                       (2) - từ trên xuống dưới.