Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy kể một số trường hợp trong thực tế đời sống

C5. Hãy kể một số trường hợp trong thực tế đời sống và sản xuất phải sử dụng đến kính lúp.

Bài giải:

Một số trường hợp trong thực tế đời sống và sản xuất phải sử dụng đến kính lúp:

- Đọc những chữ viết nhỏ.

- Quan sát những chi tiết nhỏ của đồ vật, ví dụ như chi tiết nhỏ trong đồng hồ, mạch điện tử, bức tranh........

- Quan sát các chi tiết nhỏ của các con vật hoặc thực vật, như các bộ phận của con kiến, muỗi, ong...., các vân trên lá cây, chi tiết trên mặt cắt của rễ cây...).