Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nếu có một kính lão, làm thế nào để biết đó là thấu kính hội tụ ?

C5. Nếu có một kính lão, làm thế nào để biết đó là thấu kính hội tụ ?

Bài giải:

Muốn thử xem kính lão có phải là thấu kính hội tụ hay không, ta có thể xem kính đó có khả năng cho ảnh ảo lớn hơn vật hoặc cho ảnh thật hay không.