Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Điền vào chỗ trống của câu sau:

C5. Điền vào chỗ trống của câu sau:

Những dụng cụ đo thể tích chất lỏng gồm ........

Bài giải:

Chai, lọ, ca đong có ghi sẵn dung tích; các loại ca đong (ca, xô, thùng) đã biết trước dung tích; bình chia độ, bơm tiêm.