Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Xoa hai bàn tay vào nhau ta thấy tay nóng lên...

C4. Xoa hai bàn  tay vào nhau ta thấy tay nóng lên. Trong hiện tượng này đã có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng nào sang dạng nào ? đây là sự thực hiện công hay truyền nhiệt

Hướng dẫn giải:

Từ cơ năng sang nhiệt năng. Đây là sự thực hiện công.