Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Em đặt mắt nhìn như thế nào để đọc kết quả đo ?

C4. Em đặt mắt nhìn như thế nào để đọc kết quả đo ?

Bài giải:

Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước ở đầu kia của vật.