Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hoàn thành nhận xét 3.c) trong bản báo cáo.

C4. Hoàn thành nhận xét 3.c) trong bản báo cáo.

Hướng dẫn giải:

Đối với đoạn mạch gồm hai đèn mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn: U13 = U12 + U23.