Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hai dây nhôm có cùng chiều dài. Dây thứ nhất có tiết diện...

C4. Hai dây nhôm có cùng chiều dài. Dây thứ nhất có tiết diện 0,5 mmvà có điện trở R1= 5,5 Ω. Hỏi dây thứ hai có tiết diện 2,5 mm2 thì co điện trở là Rbao nhiêu?

Hướng dẫn.

Điện trở tỉ lệ nghịch cới tiết diện của dây nên ta có \(\frac{S_{1}}{S_{2}}=\frac{R_{2}}{R_{1}},\) Suy ra 

 R2R1.\(\frac{S_{1}}{S_{2}}\) = 5,5.\(\frac{0,5}{2,5}\) = 1,1 Ω.