Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy chỉ ra trong thí nghiệm

C4. Hãy chỉ ra trong thí nghiệm này, năng lượng đã được biến đổi từ dạng nào sang dạng nào qua mỗi bộ phận ?

Hướng dẫn:

Trong máy phát điện: Cơ năng biến đổi thành điện năng.

Trong động cơ điện: Điện năng biến đổi thành cơ năng.