Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trong phòng học đang sử dụng một bóng đèn dây tóc và một quạt trần...

C4. Trong phòng học đang sử dụng một bóng đèn dây tóc và một quạt trần có cùng hiệu điện của nguồn là 220 V. Hiệu điện thế của nguồn là 2200 v. Môi đồ dùng đều có công tác và cầu chì bảo vệ riêng.

+ Đèn và quạt được mắc thế nào vào ngăn để chúng hoạt bình thường?

Vẽ sơ đồ mạch điện đó. Cho c kí hiệu sơ đồ của quạt là .

+ Nếu đèn không hoạt động thì quạt có hoạt động không?

Hướng dẫn.

+ Đèn và quạt được mắc song song vào nguồn 220 V để chúng hoạt động bình thường.

+ Sơ đồ mạch điện như hình 5.6 

+ Nếu đèn không hoạt động thì hoạt động vì quạt vẫn được mắc vào hiệu điện thế đã cho.