Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một bể nước nhỏ (như bể cá cảnh) có các

C4.Một bể nước nhỏ (như bể cá cảnh) có các thành bên trong suốt đựng nước pha mực đỏ có thể dùng như dụng cụ nào ở trên ?

Bài giải:

Một bể nước nhỏ (như bể cá cảnh) có các thành bên trong suốt đựng nước pha mực đỏ có thể coi là một tấm lọc màu đỏ.