Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Muốn có ảnh như bài tập 4, ta phải đặt vật trong khoảng nào trước kính lúp ?

C4. Muốn có ảnh như bài tập 4, ta phải đặt vật trong khoảng nào trước kính lúp ?

Bài giải:

Muốn có ảnh như ở bài tập 4, thì phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính lúp (cách kính lúp một khoảng nhỏ hơn hay bằng tiêu cự).