Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy dựng ảnh S\' của điểm sáng S trên hình 43.3

C4. Hãy dựng ảnh S' của điểm sáng S trên hình 43.3

Hướng dẫn:

Để tìm ảnh S' của điểm sáng S qua thấu kính hội tụ ta vẽ đường truyền của hai trong ba tia đặc biệt từ vật đến thấu kính