Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Quan sát lại thí nghiệm ở hình 42.2 và cho biết,

C4. Quan sát lại thí  nghiệm ở hình 42.2 và cho biết, trong ba tia sáng tới thấu kính, tia nào qua thấu kính truyền thẳng không bị đổi hướng? Tìm cách kiểm tra điều này?

Hướng dẫn:

Trong ba tia sáng truyền qua thấu kính hội tụ ở hình 42.2, tia sáng ở giữa truyền thẳng, không bị đổi hướng.