Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một bóng đèn có ghi 6V - 3W. Lần lượt mắc vào...

C3. Một bóng đèn có ghi 6V - 3W. Lần lượt mắc vào một mạch điện một chiều và mạch điện xoay chiều có cùng hiệu điện thế 6V. Trường hợp nào đèn sáng hơn? Tại sao?

Hướng dẫn.

Cả hai trường hợp đèn đều sáng như nhau, vì đều được mắc vào hiệu điện thế 6V.