Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy dựa vào thứ tự rơi xuống của các đinh..

C3. Hãy dựa vào thứ tự rơi xuống của các đinh để mô tả sự truyển nhiệt năng trong thanh đồng AB.

Hướng dẫn giải:

Nhiệt được truyền dần từ đầu A đến đầu B của thanh đồng.