Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nhận đinh sự đúng sai của 2 ý kiến sau:

C3. Nhận đinh sự đúng sai của 2 ý kiến sau:

a) Lăng kính đã nhuộm các màu khác nhau cho chùm ánh sáng trắng.

b) Trong chùm ánh sáng trắng có chứa sẵn các ánh sáng màu. Lăng kính chỉ có tác dụng tách các chùm sáng màu đó ra, cho mỗi chùm đi theo một phương vào mắt.

Bài giải:

Bản thân lăng kính là một khối chất trong suốt không màu, nên nó không thể đóng vài trò như một tấm lọc màu được.

Nếu lăng kính có tác dụng nhuộm màu cho chùm tia sáng thì tại sao chỗ này chủ nhuộm màu xanh, chỗ kia chỉ nhuộm màu đỏ ? Trong khi đó, các vùng mà các tia sáng đi qua trong lăng kính có tính chất hoàn toàn như nhàu.

Như vậy, chỉ có ý kiến b) là đúng.