Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vẽ ảnh của vật AB đặt vuông

C3. Vẽ ảnh của vật AB đặt vuông góc trục chính của vật kính, O là quang tâm, PQ là vị trí đặt phim, khoảng cách từ vật đến vật kính là 2 m, từ phim đến vật kính là 5 cm. Hình vẽ không cần đúng tỉ lệ.

Trả lời:

Vẽ ảnh của vật AB cụ thể là:
–Kẻ tia sáng từ B qua quang tâm O truyền thẳng tới cắt phim PQ tại ảnh B’ của B
–Từ B kẻ tia tới BI song song với trục chính tia ló IB’. Tia ló này cắt trục chính tại tiêu điểm F
–Hạ B’ vuông góc với trục chính thì A’B’ là ảnh của AB tạo bởi vật kính