Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chùm tia ló có đặc điểm ...

C3. Chùm tia ló có đặc điểm gì mà người ta gọi thấu kính này là thấu kính phân kì ?

Hướng dẫn:

Chùm tia tới song song với trục chính đến thấu kính phân kì cho chùm tia ló phân kì. Do đặc điểm này mà người ta gọi đó là thấu kính phân kì