Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đối chiếu kết quả thí nghiệm trên với việc khảo sát số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây, hãy chọn từ thích hợp cho các ô trống của bảng 1

C2. Đối chiếu kết quả thí nghiệm trên với việc khảo sát số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây, hãy chọn từ thích hợp cho các ô trống của bảng 1.

Làm thí nghiệm

Có dòng điện cảm ứng hay không ?

Số đường sức từ xuyên qua S có biến đổi hay không ?

Đưa nam châm lại gần cuộn dây

 

 

 

Để nam châm nằm yên

 

 

 

Đưa nam châm ra xa cuộn dây

 

 

 

Bài làm.

Làm thí nghiệm

Có dòng điện cảm ứng hay không ?

Số đường sức từ xuyên qua S có biến đổi hay không ?

Đưa nam châm lại gần cuộn dây

 

Để nam châm nằm yên

Không

 

Không

Đưa nam châm ra xa cuộn dây