Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Từ thí nghiệm trên có thể kết luận

C2. Từ thí nghiệm trên có thể kết luận gì về mỗi quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật ?

Bài giải:

Khối lượng càng lớn thì nhiệt lượng vật thu vào càng lớn.