Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Các đinh rơi xuống trước, sau theo thứ tự nào?

C2. Các đinh rơi xuống trước, sau theo thứ tự nào?

Hướng dẫn giải:

Theo thứ tự từ a đến b, rồi c, d ,e .