Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

C2. Tại sao sau khi nhúng vào nước lạnh quả cầu lại lọt qua vòng kim loại?

C2. Tại sao sau khi nhúng vào nước lạnh quả cầu lại lọt qua vòng kim loại?

Hướng dẫn giải:

Vì quả cầu co lại khi lạnh đi