Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy tìm ví dụ về chuyển động cơ học, trong đó chỉ rõ vật được chọn làm mốc.

C2. Hãy tìm ví dụ về chuyển động cơ học, trong đó chỉ rõ vật được chọn làm mốc.

Trả lời.

Ví dụ về chuyển động cơ học:

- xe ô tô chuyển động trên đường, vật mốc là cột điện bên đường.

- một chiếc thuyền trên sông, vật mốc là bến đò