Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

C2. Các dụng cụ điện khi hoạt động đều biến đổi điện năng thành các dạng năng

C2. Các dụng cụ điện khi hoạt động đều biến đổi điện năng thành các dạng năng lượng khác. Hãy chỉ ra các dạng năng lượng được biến đổi từ điện năng trong hoạt động của mỗi dụng cụ điện ở bảng 1.

Bảng 1:

Dụng cụ điện

 

Điện năng được biến đổi thành dạng năng lương nào?

Bóng đèn dây tóc

 

 

Đèn LED

 

 

Nồi cơm điện, bàn là

 

 

Quạt điện, máy bơm, nước

 

 

Trả lời:

Dụng cụ điện

 

Điện năng được biến đổi thành dạng năng lương nào?

Bóng đèn dây tóc

 

Nhiệt năng và năng lượng ánh sáng.

Đèn LED

Năng lượng ánh sáng và nhiệt năng.

 

Nồi cơm điện, bàn là

 

Nhiệt năng và năng lượng ánh sáng.

Quạt điện, máy bơm, nước

 

Cơ năng và nhiệt năng.