Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy tìm thêm ví dụ về lực ma sát lăn trong đời sống và kĩ thuật.

C2. Hãy tìm thêm ví dụ về lực ma sát lăn trong đời sống và kĩ thuật.

Hướng dẫn.

- Ma sát sinh ra ở các viên bị đệm giữa trục quay với ổ trục.

- Khi dịch chuyển vật nặng có thể kể những thanh hình trụ làm con lăn. Ma sát giữa con lăn với mặt trượt là ma sát lăn