Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy chứng minh rằng, đối với đoạn mạch gồm...

C2. Hãy chứng minh rằng, đối với đoạn mạch nối tiếp R1, R2 mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó.

                                                    \(\frac{U_{1}}{U_{2}}=\frac{R_{1}}{R_{2}}.\)

Hướng dẫn.

Trong mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện chạy qua R1 và R2 là như nhau, ta có

I =  \(\frac{U_{1}}{R_{1}}=\frac{U_{2}}{R_{2}}\), từ đó suy ra \(\frac{U_{1}}{U_{2}}=\frac{R_{1}}{R_{2}}.\)