Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tại sao về mùa đông mặc nhiều áo mỏng ấm hơn mặc một áo dày?

C10. Tại sao về mùa đông mặc nhiều áo mỏng ấm hơn mặc một áo dày?

Hướng dẫn giải:

Mùa đông mặc nhiều áo mỏng ấm hơn mặc một áo dày là vì không khí ở giữa các lớp áo mỏng dẫn nhiệt kém.