Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cơ năng của từng vật ở hình 16,4 a, b, c thuộc dạng cơ năng nào?

C10. Cơ năng của từng vật ở hình 16,4 a, b, c thuộc dạng cơ năng nào?

Hướng dẫn giải:

a) Thế năng.

b) Động năng.

c) Thế năng.