Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Các em hãy nghĩ ra một thí nghiệm đơn giản

C1. Các em hãy nghĩ ra một thí nghiệm đơn giản để chứng tỏ khi thực hiện công lên miếng đồng, miếng đồng sẽ nóng lên?

Hướng dẫn giải:

Mài miếng đồng vào nền bê tông 1 lúc lâu.