Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Từ công thức (3) SGK có thể suy ra khi truyền tải một công suất điện...

C1. Từ công thức (3) SGK có thể suy ra khi truyền tải một công suất điện P xác định mà muốn giảm hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây thì có thể có những cách nào ?

Hướng dẫn.

Muốn giảm hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện ta có thể giảm điện trở R hoặc tăng hiệu điện thế U.