Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy mô tả hiện tượng xảy ra trong mỗi thí nghiệm ở hình 35.1 và cho biết...

C1. Hãy mô tả hiện tượng xảy ra trong mỗi thí nghiệm ở hình 35.1 và cho biết hiện tượng nào chứng tỏ dòng điện xoay chiều có tác dụng nhiệt, tác dụng quang, tác dụng từ.

Hướng dẫn.

Bóng đèn nóng sáng : Tác dụng nhiệt.

Bút thử điện sáng : Tác dụng quang.

Đinh sắt bị hút vào đầu ống dây : Tác dụng từ.