Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Làm thế nào để biết ai chạy nhanh, ai chạy chậm ?

C1. Làm thế nào để biết ai chạy nhanh, ai chạy chậm ? 

Trả lời.

Cùng chạy một quãng đường 60m như nhau, bạn nào mất ít thời gian sẽ chạy nhanh hơn.