Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cái đinh rơi xuống chứng tỏ điều gì?

C1. Cái đinh rơi xuống chứng tỏ điều gì?

Hướng dẫn giải:

Nhiệt đã truyền đến sáp làm cho sáp nóng lên và chảy ra.