Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Quan sát số chỉ của vôn kế

C1. Quan sát số chỉ của vôn kế. Nêu nhận xét về hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch.

Hướng dẫn giải:

Giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch điện có hiệu điện thế bằng không.