Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Độ cao và vận tốc của quả bóng thay đổi thế nào..

C1. Độ cao và vận tốc của quả bóng thay đổi thế nào trong thời gian quả bóng rơi?

Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của câu trả lời sau:

Trong thời gian quả bóng rơi, độ cao của quả bóng…(1).. dần, vận tốc của quả bóng …(2)… dần.

Hướng dẫn giải:

(1) Giảm.

(2) Tăng.