Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

C1. Trong số các lực được ghi ở dưới hình 7.3a và b, thì lực nào là áp lực?

C1. Trong số các lực được ghi ở dưới hình 7.3a và b, thì lực nào là áp lực?

  

Hướng dẫn.

a) Lực của máy léo tác dụng lên mặt đường.

b) Cả 2 lực.