Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Để xác định sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn...

C1. Để xác định sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn thì phải tiến hành thí nghiệm với các dây dẫn có đặc điểm gì?

Hướng dẫn.

Để xác định sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn thì phải tiến hành thí nghiệm đo điện trở với các dây dẫn co cùng chiều dài và cùng tiết diện nhưng làm bảng các vật kiệu khác nhau.