Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trên vỏ hộp sữa ông Thọ có ghi:

C1. Trên vỏ hộp sữa ông Thọ có ghi: "Khối lượng tịnh 397 g". Số đó chỉ sức nặng của hộp sữa hay lượng sữa chứa trong hộp ?

Bài giải:

397 g chỉ lượng sữa chứa trong hộp.