Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy nhớ lại xem điện có thể được sử dụng...

C1. Hãy nhớ lại xem điện có thể được sử dụng vào những việc gì trong đời sống và sản xuất?

Hướng dẫn:

Trong đời sống: Thắp đèn sáng, nấu cơm, đun nước, chạy quạt điện..

Trong sản xuất: Chạy máy cưa, máy khoan, máy bơm...